Delistraat 45
2585 VX Den Haag

tel.: 070 - 350 40 99
tmlaw@keesom.nl

Algemene werkwijze

Ons bureau werkt, voor zover mogelijk, met beëdigde vertalers en tolken die lid zijn van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) en ingeschreven zijn in het Openbaar Register Wbtv. Wij zorgen ervoor dat uw (juridische) documenten ook in de vertaling tot hun recht komen en dat uw tolkopdracht bekwaam wordt uitgevoerd.

Als de vertaling niet hoeft te worden beëdigd kan de tekst ook digitaal worden aangeleverd. Als u een beëdigde vertaling nodig heeft ontvangen wij bij voorkeur het originele document. Dit document dienen wij aan de beëdigde vertaling te hechten. Wij kunnen echter ook een gestempelde kopie aanhechten. Wij hebben daarvoor een speciale stempel dat in de praktijk steeds wordt aanvaard.

Het tarief voor een vertaling wordt bepaald door de talencombinatie, het aantal te vertalen woorden, de levertijd en een eventuele toeslag voor specifieke vakgebieden. Aarzelt u niet een geheel vrijblijvende offerte te vragen via deze website [zie offerte].

Apostille vertaling Engels

© 2022 Keesom & Hendriks N.V. | Interactive Media | www.interactivemedia.nl