Delistraat 45
2585 VX Den Haag

tel.: 070 - 350 40 99
tmlaw@keesom.nl

Vertalen

Ons vertaalbureau bestaat als onderdeel van het merkenbureau en is in 1965 opgericht door wijlen de heer C.H.A. Keesom van Haringcarspel, een erkend (beëdigd) vertaler voor Portugees en Spaans.

Wij zijn gespecialiseerd in het vertalen van juridische documenten op het gebied van civiel recht, advocatuur, notariaat, het bankwezen en merkenrecht. Naast deze vakgebieden vertalen wij ook documenten van algemene aard zoals huwelijks- en geboorteaktes, diploma's en documenten met betrekking tot emigratie en naturalisatie.

Als de vertaling bestemd is voor het buitenland kunnen wij ook de legalisatie verzorgen, bijvoorbeeld door middel van een Apostille. Informatie hierover vindt u hier: [legalisaties].

© 2022 Keesom & Hendriks N.V. | Interactive Media | www.interactivemedia.nl