Delistraat 45
2585 VX Den Haag

tel.: 070 - 350 40 99
tmlaw@keesom.nl

Tolken

Tolken is mondelinge taalassistentie en vertalen is altijd schriftelijk. Vroeger waren vertalers ook tolken, maar inmiddels is die combinatie niet meer zo vanzelfsprekend. In de beroepsopleiding is een splitsing doorgevoerd en er worden nu afzonderlijke tolk- en vertalersdiploma's afgegeven. Bij tolkopdrachten spannen wij ons in om een tolk in te schakelen die beëdigd is. Dat lukt niet altijd, omdat er voor veel talen geen erkende opleidingen bestaan, waardoor beëdiging niet mogelijk is.

© 2022 Keesom & Hendriks N.V. | Interactive Media | www.interactivemedia.nl