Delistraat 45
2585 VX Den Haag

tel.: 070 - 350 40 99
tmlaw@keesom.nl

Talen

Wij zijn gespecialiseerd in Engels en Frans, maar verzorgen (beëdigde) vertalingen van en naar alle talen.

Onze tolken en vertalers staan ingeschreven in het "Register beëdigde tolken en vertalers" bij het Bureau Wbtv dat belast is met de uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).

Kruislings vertalen

Het is mogelijk om ingeschreven te worden als vertaler in de combinatie voor twee vreemde talen. Dat betreft dan bijvoorbeeld de combinatie Frans-Engels en vice versa. Wie bijvoorbeeld voor Frans en Engels afzonderlijk beëdigd is mag niet een zogenaamde kruislingse beëdigde vertaling maken. Eén van onze vertalers is kruislings bevoegd voor Frans ↔ Engels.

© 2022 Keesom & Hendriks N.V. | Interactive Media | www.interactivemedia.nl