Delistraat 45
2585 VX Den Haag

tel.: 070 - 350 40 99
tmlaw@keesom.nl

Oppositie en doorhaling

Oppositie

Binnen een vastgestelde termijn na publicatie van een nieuwe aanvrage kan op grond van oudere (merk-)rechten een oppositie ingediend worden. Deze procedure is relatief goedkoop en eenvoudig. Belangrijk is dat de inschrijvingen waarop een beroep wordt gedaan in orde zijn (juiste tenaamstelling en adressering) en dat er voldoende bewijs van gebruik aanwezig is, waaruit blijkt dat merken ouder dan 5 jaar normaal gebruikt zijn [zie merkregistratie onderhouden]. Ontbreekt dat bewijs van gebruik dan kan de merkhouder de vervallenverklaring van de inschrijving(en) van de opposant vorderen en wordt de oppositie van de hand gewezen met kostenveroordeling.

Doorhaling

Na inschrijving kan op grond van oudere (merk-)rechten een doorhalingsprocedure worden ingesteld bij het merkenbureau door iedere belanghebbende. Dit is een goedkopere procedure in vergelijking met een procedure voor de rechter. Ook hierbij dient rekening te worden gehouden met het bewijzen van gebruik als de merken waarop de procedure gebaseerd worden ouder zijn dan 5 jaar [zie merkregistratie onderhouden].

Er kan ook nog op basis van diverse andere gronden een doorhalingsprocedure worden ingesteld, zoals wanneer een merk de laatste 5 jaar niet gebruikt is, er sprake is van een beschrijvend, niet-onderscheidend, misleidend merk of wanneer een merk te kwader trouw is geregistreerd.


© 2022 Keesom & Hendriks N.V. | Interactive Media | www.interactivemedia.nl