Delistraat 45
2585 VX Den Haag

tel.: 070 - 350 40 99
tmlaw@keesom.nl

Nevendiensten

Aan- en verkoop van merken
Wij kunnen u assisteren bij de aan- en verkoop van merken.

Taxeren van merken
Het kan nodig zijn merken te laten taxeren om deze te kunnen verpanden in verband met financiering. Ter vermijding van fiscale kwesties bij overdrachten kan het zinvol zijn zich door middel van een taxatie van een (beëdigd) taxateur/makelaar in te dekken tegen vorderingen van de fiscus.

Gezondheidsregistratie
Geneesmiddelen mogen in Nederland slechts in het verkeer worden gebracht na registratie bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) of het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Het CBG of EMA beoordeelt medicijnen om te bepalen of deze op de markt mogen komen, bewaakt de bijwerkingen en risico's en stimuleert het juiste gebruik van medicijnen.

In het buitenland bestaan soortgelijke procedures, zogenaamde "health registrations" die ook voor dranken en levensmiddelen nodig kunnen zijn.

Trustee
Wij kunnen assisteren bij het oprichten van een rechtspersoon, zodat merken tijdelijk op deze naam kunnen worden geregistreerd. Dit kan van belang zijn om de concurrentie niet vroegtijdig op het spoor van nieuwe bedrijfsontwikkelingen te zetten of als er binnen een samenwerkingsverband nog onduidelijkheid is over de uiteindelijke merkhouder, maar het merk wel alvast dient te worden beschermd.

Gebruiksonderzoek
Het merkrecht vervalt in de meeste landen door niet-gebruik. Om de geldigheid van een merkrecht vast te stellen kan het nodig zijn om uit te zoeken of een merk in gebruik is. Ons kantoor was erkend door het ministerie van Justitie als particulier recherchebureau, maar dit heeft haar zin verloren door de expansie van het internet.

© 2022 Keesom & Hendriks N.V. | Interactive Media | www.interactivemedia.nl