Delistraat 45
2585 VX Den Haag

tel.: 070 - 350 40 99
tmlaw@keesom.nl

Modellen en tekeningen

Algemeen
Een model of tekening is het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel (product) dat een gebruiksfunctie heeft. Voorbeelden van modellen zijn: een parfum- of limonadefles, bijzondere product-verpakking, serviesgoed, meubels, lampen, aparte straatstenen en schoenen. Tekeningen zijn tweedimensionaal. Hieronder vallen bijvoorbeeld stofdessins, vloerbedekking of behangpatronen. In het algemeen wordt een inschrijving van beiden een modelregistratie genoemd.

Nieuwheid
Een model of tekening moet nieuw zijn. Het mag voor de aanvrage niet gepubliceerd zijn, tentoongesteld, in de handel gebracht of anderszins openbaar gemaakt, tenzij de openbaarmaking niet langer dan twaalf maanden voor de aanvrage heeft plaatsgevonden. Hiermee wordt de gelegenheid gegeven om alsnog een aanvrage te verrichten als dat niet meteen gedaan is.

Nieuwheid - bescherming buitenland
Er dient rekening mee gehouden te worden dat een aanvrage geweigerd kan worden in het buitenland als men ontdekt dat het model elders al ingeschreven is. Dit kan worden ondervangen door binnen 6 maanden na de eerste aanvrage een aanvraag in te dienen met behoud van prioriteit van de eerste aanvrage. De rechten op de nieuwe aanvrage gaan dan terug tot de datum van de eerste aanvrage.

Ongeregistreerde Gemeenschapsmodelrechten
Er bestaan ook ongeregistreerde Gemeenschapsmodelrechten in de Europese Unie. Dit recht ontstaat automatisch wanneer het model of de tekening voor het publiek beschikbaar is gesteld, waarna het recht drie jaar geldt.

Auteursrecht
Als de ontwerper toestemming geeft om zijn naam bij de modelinschrijving te vermelden dan draagt hij zijn auteursrechten automatisch over. Het is echter raadzaam dit ook in een overeenkomst vast te leggen om problemen te voorkomen.

Meervoudige modelregistratie
Verschillende tekeningen en modellen kunnen in één registratie worden opgenomen. Bijvoorbeeld diverse meubelstukken, schoenen, verpakkingen en serviesgoed. Er hoeft geen onderling verband te zijn met de diverse modellen. Zij kunnen afzonderlijk worden overgedragen of vernieuwd.

Opschorting van de publicatie van een model
De publicatie van een model kan 12 maanden worden uitgesteld om bijvoorbeeld te voorkomen dat concurrenten op de hoogte worden gebracht van het model.

Vernieuwen - Benelux / Europese Unie / Internationale registratie
Een registratie is 5 jaar geldig en kan steeds met 5 jaar verlengd worden totdat de modelregistratie 25 jaar oud is.

Vernieuwen - buitenland
De beschermingsduur van modelinschrijvingen wisselt per land. In sommige landen dienen jaarlijks taksen betaald te worden.

© 2022 Keesom & Hendriks N.V. | Interactive Media | www.interactivemedia.nl