Delistraat 45
2585 VX Den Haag

tel.: 070 - 350 40 99
tmlaw@keesom.nl

Merkregistratie onderhouden

Juiste tenaamstelling

Het is raadzaam bij merkinschrijvingen steeds de juiste (statutaire) handelsnaam en het huidige adres te vermelden. Nalaten daarvan houdt het gevaar in dat een beroep op de inschrijving niet ontvankelijk wordt verklaard. Voor het buitenland komt daar nog bij dat het merkenbureau soms post waarin een termijn wordt gesteld rechtstreeks naar de merkhouder stuurt. Gaat de betreffende brief onbestelbaar retour dan kan dat vervelende gevolgen hebben voor de betreffende merkregistratie.

Merkenbewaking

Het is belangrijk dat uw merk uniek blijft door op te treden tegen derden die hetzelfde of een overeenstemmend merk aanvragen. Als u dit niet doet kan de geldigheid van het merk in twijfel worden getrokken en zal de merknaam aan waarde verliezen. Het merkrecht kan dan verwateren zoals o.a. gebeurde met ASPIRINE en WALKMAN.

Een in de bewaking opgenomen merk wordt vergeleken met publicaties van nieuwe merkaanvragen in het gebied waarvoor de bewaking geldt. Als er gelijkende merken worden gevonden dan melden wij dat aan u. Deze bewakingsdienst wordt zelfstandig uitgeoefend door een extern hierin gespecialiseerd bedrijf, dat ook kan laten controleren op allerlei exotische talen en schriften, wat geen enkel merkbureau zelf kan.

Merk gebruiken

Als een merk gedurende 5 jaar (in sommige landen is de termijn 3 jaar) niet gebruikt wordt, is het vatbaar voor vervallenverklaring op verzoek van iedere belanghebbende. De merkenrechten herleven zodra het merk weer in gebruik wordt genomen. Het gebruik moet "normaal" zijn, d.w.z. niet louter bestemd om het merkrecht in stand te houden. Het moet gaan om commercieel gebruik. Het gebruik dient meestal door de merkhouder bewezen te worden. Het is daarom verstandig om per land documenten waaruit dat gebruik kan blijken, zoals facturen, verpakkingen, folders, gedateerde advertenties, enz. te bewaren.

Vernieuwen

In bijna alle landen is een registratie 10 jaar geldig en kan weer voor 10 jaar verlengd worden. In veel landen kan dat nog tot 6 maanden na de vervaldatum tegen betaling van extra taksen. Een aantal landen eist dat er bij de vernieuwing of in de tussenliggende periode (meestal na 5 jaar) bewezen of verklaard wordt dat het merk nog in commercieel gebruik is. Enkele landen eisen dat er jaarlijks instandhoudingstaksen betaald worden.

Bewijs van vernieuwing merk wereldwijd

© 2022 Keesom & Hendriks N.V. | Interactive Media | www.interactivemedia.nl