Delistraat 45
2585 VX Den Haag

tel.: 070 - 350 40 99
tmlaw@keesom.nl

Merken Internationale registratie

Internationale registratie
Met de totstandkoming van de Overeenkomst van Madrid werd in 1891 een begin gemaakt met het systeem van een internationale registratie voor diverse landen in één inschrijving. Registraties en het onderhoud daarvan worden sinds 1967 administratief verwerkt door het World Intellectual Property Office (WIPO).

Protocol van Madrid
Om een aantal landen over de streep te trekken, die aanvullende eisen hadden, is er een tweede verdrag opgesteld in 1989: het Protocol van Madrid. Inmiddels zijn alle landen lid van het Protocol, waarna dit verdrag leidend is geworden.

Landen
Een internationale registratie is een bundel van registraties voor diverse landen. Er kan alleen gekozen worden voor landen die aangesloten zijn bij het Protocol van Madrid. Momenteel zijn dat ruim 100 landen en er treden regelmatig nieuwe landen toe. Het varieert van landen in Europa tot diverse landen in Azië, Afrika, Zuid-Amerika, de Verenigde Staten, Canada en de Europese Unie. Een overzicht van de huidige landenlijst sturen wij u op verzoek graag toe.

Procedure
Een internationale registratie voor een Nederlandse (rechts)persoon moet gebaseerd worden op een Benelux-registratie of een registratie in de Europese Unie. Er moet opgegeven worden voor welke landen de registratie is gewenst. Er dienen per land vastgestelde taksen betaald te worden. De internationale registratie kan op elk gewenst moment uitgebreid worden met meer landen als daar belangstelling voor is.

Het bewijs van inschrijving van een internationale registratie wordt na ongeveer 6 maanden afgegeven door WIPO, maar deze inschrijvingen worden achteraf pas door de nationale merkenbureaus van de gekozen landen getoetst. Daardoor kan de internationale registratie nog tot 18 maanden na de inschrijvingsdatum geweigerd worden op diverse gronden, zoals gebrek aan onderscheidend vermogen, oudere overeenstemmende registraties, lokale classificatie-eisen of door opposities op grond van oudere (merk-)rechten [zie Oppositie en doorhaling].

Behoud senioriteit
Indien een internationale registratie ook wordt verricht voor een land waar al een nationale inschrijving van het identieke merk voor identieke waren / diensten ten name van dezelfde rechthebbende bestaat, dan kunnen de oudere rechten van deze nationale inschrijving in de internationale registratie worden ingebouwd, waarna die nationale merkregistraties kunnen vervallen. Dit levert besparingen op, omdat er geen kosten meer hoeven te worden gemaakt voor de vernieuwing. Het is raadzaam de senioriteit in de registers te laten aantekenen.
inschrijvingsbewijs internationale registratie

© 2022 Keesom & Hendriks N.V. | Interactive Media | www.interactivemedia.nl