Delistraat 45
2585 VX Den Haag

tel.: 070 - 350 40 99
tmlaw@keesom.nl

Merken Europese Unie

Europese Unie
Het is sinds 1996 mogelijk een registratie voor de Europese Unie te verwerven bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO).
De volgende landen zijn lid van de Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken (zonder Groenland en de Faeröer Eilanden), Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inclusief de overzeese gebieden Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana, Réunion, Saint-Martin, Mayotte), Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland (zonder Caribisch Nederland), Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief de Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief de Canarische Eilanden), Tsjechië en Zweden.
De registratie wordt automatisch uitgebreid als er een land toetreedt tot de Europese Unie. De bescherming voor dat land geldt vanaf de datum van toetreding.

LET OP!
Noorwegen, Zwitserland en sinds de Brexit het Verenigd Koninkrijk zijn geen lid van de Europese Unie! Bescherming voor deze landen kan worden verkregen via een internationale registratie [zie Merken Internationale registratie].

Aanvraagprocedure
Na indiening wordt de merkaanvrage gecontroleerd op formele eisen (o.a. gegevens merkhouder, classificatie en betaling). Daarna wordt de aanvrage gepubliceerd en kunnen derden oppositie indienen als zij over oudere rechten beschikken [zie Oppositie en doorhaling]. In de tussentijd wordt er getoetst of het merk voldoende onderscheidend vermogen heeft of dat er andere gronden tot weigering zijn. Een aanvraagprocedure zonder problemen duurt ongeveer 6 maanden.

Senioriteit
Het is mogelijk de senioriteit van oudere nationale inschrijvingen in de Lidstaten in een Europese registratie in te bouwen, waarna die nationale merkregistraties kunnen vervallen wat besparingen oplevert, omdat er geen kosten meer hoeven te worden gemaakt voor de vernieuwing.

Voor- en nadelen
Het voordeel van een merkregistratie voor de gehele Europese Unie is dat er via één inschrijving bescherming verkregen wordt voor een groot aantal landen tegen een relatief laag bedrag. Bovendien hoeft het merk slechts in een deel van de Europese Unie gebruikt te worden ter instandhouding van de rechten voor het gehele territorium.
Het nadeel is dat als het merk bij een oppositie of doorhaling [zie Oppositie en doorhaling] gebaseerd op oudere rechten in slechts één Lidstaat wordt geweigerd de gehele inschrijving vervalt. Het is dan wel mogelijk om met behoud van prioriteit aparte aanvragen te verrichten voor de overige van belang zijnde landen, maar dat brengt extra kosten met zich mee.
registratiebewijs Europese Unie

© 2022 Keesom & Hendriks N.V. | Interactive Media | www.interactivemedia.nl