Delistraat 45
2585 VX Den Haag

tel.: 070 - 350 40 99
tmlaw@keesom.nl

Merken Benelux

Benelux
Een registratie alleen in Nederland is niet mogelijk. Sinds 1971 is er één gezamenlijk merkenbureau voor de Benelux (België, Nederland en Luxemburg): het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).

Aanvraagprocedure
Na indiening wordt de merkaanvrage getoetst op formele eisen (o.a. gegevens merkhouder, classificatie en betaling). Daarna wordt de aanvrage gepubliceerd en kunnen derden oppositie indienen als zij over oudere rechten beschikken [zie Oppositie en doorhaling]. In de tussentijd wordt er getoetst of het merk voldoende onderscheidend vermogen heeft of dat er andere gronden tot weigering zijn zoals misleiding. Een aanvraagprocedure zonder problemen duurt ongeveer 3 maanden. Tegen betaling van extra taksen kan om een spoedprocedure gevraagd worden om snel een bewijs van inschrijving te krijgen, maar dat kan wel achteraf alsnog worden geweigerd.

registratiebewijs Benelux

© 2022 Keesom & Hendriks N.V. | Interactive Media | www.interactivemedia.nl