Delistraat 45
2585 VX Den Haag

tel.: 070 - 350 40 99
tmlaw@keesom.nl

Licenties

Algemeen
Door middel van een licentie geeft de merkhouder toestemming aan een ander om het merk te mogen gebruiken op producten of voor diensten die niet van de merkhouder afkomstig zijn. Inschrijving van de licentie in het merkenregister is nodig om ervoor te zorgen dat de licentienemer zelfstandig kan optreden tegen inbreuken en schadevergoeding kan eisen als daarvoor toestemming is gegeven door merkhouder. Dit geldt ook voor modelregistraties.

Internationale registraties
Licentieovereenkomsten kunnen in het internationale register worden ingeschreven, maar nationale wetten bepalen de geldigheid ervan.

© 2022 Keesom & Hendriks N.V. | Interactive Media | www.interactivemedia.nl