Delistraat 45
2585 VX Den Haag

tel.: 070 - 350 40 99
tmlaw@keesom.nl

i-DEPOT

Betrouwbaar bewijsmiddel…
Door een i-DEPOT te verrichten bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft u in geval van een conflict een betrouwbaar hulpmiddel in handen, waarmee u kunt bewijzen dat een bepaald idee, concept of procedé op een bepaalde dag al bestond. Dit bewijsmiddel kan nuttig zijn in tal van situaties en is niet duur.

…maar geen intellectueel eigendomsrecht
Het i-DEPOT kan een belangrijke eerste stap in uw proces van innovatie zijn, bijvoorbeeld in het voortraject van een model- of octrooiaanvraag. Het zoeken van wettelijke bescherming, voor zover mogelijk, na de ontwerpfase blijft echter noodzakelijk.

© 2022 Keesom & Hendriks N.V. | Interactive Media | www.interactivemedia.nl