Delistraat 45
2585 VX Den Haag

tel.: 070 - 350 40 99
tmlaw@keesom.nl

Auteursrecht & Slagzinnen

Auteursrecht
Het auteursrecht is meestal ruimer dan het merk- of modelrecht. Het merkrecht is in beginsel beperkt tot de waren of diensten waarvoor het merk staat ingeschreven. Het auteursrecht daarentegen kan worden uitgeoefend tegen iedere verveelvoudiging van het auteursrechtelijk beschermde werk. Daarom is het van belang om het auteursrecht op een beeldmerk, vormmerk of een model aan de merk- of modeleigenaar over te dragen met behulp van een akte van overdracht.

Slagzinnen
Slagzinnen kunnen worden ingeschreven in het Slagzinnenregister van het Genootschap voor Reclame (GVR). Dit is een niet officieel register, maar rechters plegen er rekening mee te houden. Om een eventueel misbruik door derden te voorkomen is bescherming van uw slagzin raadzaam.

© 2022 Keesom & Hendriks N.V. | Interactive Media | www.interactivemedia.nl