Delistraat 45
2585 VX Den Haag

tel.: 070 - 350 40 99
tmlaw@keesom.nl

Merkregistratie algemeen

Wat kan een merk zijn?

Merken zijn alle tekens die geschikt zijn om de waren (producten) of diensten van een onderneming te onderscheiden. Voorbeelden zijn: namen, logo's, labels, vormen van producten of verpakkingen, kleuren, reclamejingles en hologrammen.

Keuze van een merk

Het is van belang om een merknaam te kiezen die niet beschrijvend of verwijzend is, omdat u daarmee een veel sterker merk in handen heeft dat niet snel 'per ongeluk' door een concurrent gebruikt zal worden. Bovendien kan een beschrijvende of verwijzende merknaam door het merkenbureau geweigerd worden, omdat het onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. Als bijvoorbeeld de naam “KAAS” als merk geregistreerd zou kunnen worden voor het product kaas, dan zou de concurrent zijn product geen kaas meer mogen noemen. Of als de naam “MOOI” voor kleding beschermd kan worden dan zouden andere verkopers hun kleding niet meer mooi mogen noemen.

Geografische aanduidingen, nummers en afkortingen leveren vaak ook problemen op.

Denk er ook aan dat het merk niet iets onaantrekkelijks betekent in een andere taal en zoek uit of de domeinnaam nog vrij is als het de bedoeling is dat er een website aan de merknaam verbonden zal worden en deze zo snel mogelijk te registreren.

Onderzoek

Er bestaat altijd een kans op bezwaar van een houder van oudere rechten. Om hier enig zicht op te krijgen is het verstandig om voor de aanvrage een onderzoek te verrichten naar identieke of overeenstemmende registraties. Op grond daarvan is het beter in te schatten welke problemen er te verwachten zijn. 100% waterdicht is het echter nooit.

Classificatie

Met behulp van een internationaal classificatiesysteem, bestaande uit 45 klassen, waarbij per klasse waren (producten) of diensten zijn ingedeeld die enigszins aan elkaar verwant zijn, dient er aangegeven te worden waar het merk voor gebruikt zal worden. Wij zullen u na overleg een classificatievoorstel doen. Wij houden daarbij ook rekening met te verwachten toekomstige ontwikkelingen door de waren of diensten ruimer te omschrijven.

Prioriteit

Binnen zes maanden na de datum van de eerste aanvrage kunnen depots in andere landen verricht worden met inroeping van prioriteit. De rechten van de volgende aanvragen gaan dan terug tot de datum van de eerste aanvrage (prioriteitsdatum).

© 2022 Keesom & Hendriks N.V. | Interactive Media | www.interactivemedia.nl