Delistraat 45
2585 VX Den Haag

tel.: 070 - 350 40 99
tmlaw@keesom.nl

Werkwijze

In 1995 en 2003 is bij vonnis bevestigd dat merkenmakelaars mogen legaliseren. Onze makelaars waarmerken handtekeningen op documenten op basis van de gegevens uit het paspoort van de ondertekenaar en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Legalisaties worden door ons zo veel mogelijk verwoord in de taal van het land van bestemming (Duits, Engels, Frans, Spaans en Portugees).

Vervolgens kunnen wij de gewaarmerkte documenten rechtstreeks ter legalisatie aanbieden aan de rechtbank voor een Apostille of het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa). Na de legalisatie door BuZa gaat het document naar de ambassade of het consulaat, waarna het document gereed is voor gebruik in het land van bestemming.

© 2022 Keesom & Hendriks N.V. | Interactive Media | www.interactivemedia.nl