Delistraat 45
2585 VX Den Haag

tel.: 070 - 350 40 99
tmlaw@keesom.nl

Legalisaties

Sommige autoriteiten in het buitenland eisen dat officiële documenten, zoals volmachten, akten van overdracht en notariële akten, gelegaliseerd worden. Dat wil zeggen dat deze documenten of de kopieën daarvan erkend worden door hun consulaat of ambassade in Nederland of door middel van Apostille.

Een legalisatie bewijst dat een officiële instantie het document heeft afgegeven, dat de handtekening(en) op het document echt zijn en dat er getekend is door bevoegde personen. Legalisatie bewijst niet dat de inhoud van het document klopt. Een legalisatie mag niet worden afgegeven bij ernstige twijfel over de juistheid van de inhoud.

Ons kantoor heeft als enig merkenbureau rechtstreekse legalisatiebevoegdheid door het ministerie van Buitenlandse Zaken en bij de rechtbank. Dit betekent dat wij sneller en goedkoper kunnen werken dan anderen die voor dezelfde legalisatie meerdere tussenlegalisaties moeten verkrijgen. Wij werken daardoor ook veel voor collega's.
Legalisatie Chinese ambassade

© 2022 Keesom & Hendriks N.V. | Interactive Media | www.interactivemedia.nl