Delistraat 45
2585 VX Den Haag

tel.: 070 - 350 40 99
tmlaw@keesom.nl

Apostille

Voor veel landen kunt u een document laten legaliseren met een Apostille. Dit is een verkorte vorm van legaliseren. Dat houdt in dat documenten uit een land dat is aangesloten bij het Apostilleverdrag met één legalisatie in een ander verdragsland gebruikt kunnen worden. In Nederland wordt de Apostille afgegeven door de griffier van de rechtbank.
Legalisatie dmv Apostille

© 2022 Keesom & Hendriks N.V. | Interactive Media | www.interactivemedia.nl