Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Tolken

Tolken is mondelinge taalassistentie en vertalen is altijd schriftelijk. Oudtijds waren vertalers ook tolken, maar inmiddels is die combinatie niet meer zo vanzelfsprekend. Ook in de beroepsopleiding is een splitsing doorgevoerd en er worden nu afzonderlijke tolk- en vertalersdiploma's afgegeven. Het Openbaar register beëdigd tolken en vertalers van de Raad voor Rechtsbijstand schrijft ook apart in op basis van getuigschriften tolk en/of vertaler. Bij tolkopdrachten spannen wij ons in om een tolk in te schakelen die als zodanig beëdigd is. Dat lukt niet altijd, omdat er voor veel talen geen erkende opleidingen bestaan en er daarom al niet gecertificeerd kan worden. Maar hoe dan ook, Keesom & Hendriks stuurt u een competente tolk.

Erkend specialisme

Het is de bedoeling om in het openbare register erkende specialismen aan te tekenen. Thans is maar een specialisme erkend, nl. strafrecht. In voorkomend geval pogen wij zo'n geregistreerd specialist in te schakelen.

 
 
Webdesign: Studio Reload