Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Nevendiensten

Een aantal diensten heeft zoveel raakvlakken met het merkenwerk dat wij onze cliënten ook daarbij graag terzijde staan, bij voorbeeld:

  • bij aan- en verkoop van allerlei merken;
  • bij optreden als arbiters in merkengeschillen en executie van arbitrale vonnis;
  • bij optreden als bestuurders van collectieve merkhouders, mede omdat die bestuurders niet betrokken mogen zijn bij het bestuur van de merkgebruikers.

Domeinnamen
Wij zijn deelnemer van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) ter vergemakkelijking van de registratie van domeinnamen. Niettemin laten wij de feitelijke aanmelding van .NL domeinnamen verzorgen door een professionele provider. Ditzelfde geldt voor domeinnamen met andere extensies.

Gezondheidsregistratie/etiketteringsvoorschriften
Geneesmiddelen mogen in Nederland slechts in het verkeer worden gebracht na aanvraag-, resp. registratieprocedures bij het College ter beoordeling van geneesmiddelen, dat o.a. de werkzaamheid en bijwerkingen onderzoekt, evenals de suggestie die de merknaam oproept. In het buitenland bestaan soortgelijke procedures. Wij verlenen tussenkomst bij het verkrijgen van deze zgn. health registrations, die overigens ook wel voor dranken en levensmiddelen bestaan. Daarnaast gaan wij na of etiketten of verpakkingsopdrukken voldoen aan warenwettelijke voorschriften.

Trustee
Wij hebben een trustmaatschappij ter beschikking waarop merken (tijdelijk) kunnen worden ingeschreven. Soms is dit raadzaam om de concurrentie niet vroegtijdig op het spoor van nieuwe bedrijfsontwikkelingen te zetten of indien binnen een samenwerkingsverband de beslissingsverhoudingen nog niet duidelijk zijn, maar het merk wel alvast dient te worden veiliggesteld.

Taxeren van merken

Het kan zinvol zijn merken te laten taxeren als mogelijkheid om deze te verpanden en zo verdere financiering te verkrijgen. Ter vermijding van fiscale kwesties bij overdrachten kan het zinvol zijn zich door middel van een taxatie van een beëdigd taxateur/makelaar zich in te dekken tegen vorderingen van de fiscus.

 
 
Webdesign: Studio Reload