Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Modellen in Europese Unie

Vanaf 2003 zijn er modellendepots mogelijk voor de gehele Europese Unie (EU) van tekeningen (dessins) en siermodellen.

Ongeregistreerde rechten
Het nieuwe Europese recht heeft inmiddels ongeregistreerde/ongedeponeerde modellen bescherming geboden. Dat is iets nieuws. De bescherming duurt echter maar drie jaar en men kan dan niet alsnog deponeren. Wie een nieuw model bezit dient binnen één jaar te beslissen of hij het de moeite waard vindt om het model te deponeren of niet.

Duur registratie
Een registratie duurt 5 jaar, maar kan tot maximaal 25 jaar verlengd worden. Daarna vervalt het modelrecht. Als het modelrecht vervalt, vervallen niet de andere rechten die de houder op het voortbrengsel kan doen gelden, zoals het auteursrecht (op een artistieke prestatie) of het recht op een vormmerk, als het voortbrengsel óók kan dienen ter onderscheiding van de waar. Soms is daarvoor een instandhoudingsverklaring nodig.

Kosten
De kosten van deze depots zijn veel lager dan de merkendepots en de afwikkeling van formaliteiten vergt ook veel minder tijd. Er zijn vooraf geen opposities mogelijk, maar wel kan achteraf nietigheid worden ingeroepen.

Doorhaling
Een nietigheidsactie is mogelijk bij het Europese Merken- en Modellenbureau (OHIM). De kosten daarvan zijn aanmerkelijk lager dan een procedure voor de Europese Rechtbank van eerste aanleg (als hoedanig ook de Nederlandse rechtbanken kunnen zetelen), welke procedure trouwens ook een mogelijkheid blijft.

Enkelvoudige, meervoudige depots
Men heeft een apart, meervoudig depot mogelijk willen maken voor bij elkaar passende kleding-ensembles, servies, bestek e.d. Wegens de afbakeningsproblemen heeft men daarvan afgezien. Het is nu mogelijk zelfs wijd uiteenlopende voortbrengselen in één meervoudig depot te combineren. Op die wijze worden grote besparingen tot stand gebracht. Bij gelegenheid van de diverse vernieuwingen kan gelukkig een keuze worden gemaakt uit de modellen waarvoor vernieuwing wordt verlangd, zulks om de kosten te drukken.

 
 
Webdesign: Studio Reload