Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Modellen in Benelux

Rechten
De Beneluxwet inzake tekeningen ("dessins") en modellen verleent uitsluitend een wettelijk monopolie aan wie een geldig modellendepot heeft verricht, onverkort de werking van de auteurswet en de bescherming aan houders van de ongedeponeerde gemeenschapsmodellen. De bescherming wordt verleend voor het voortbrengsel zoals het is gepubliceerd. Het is daarom belangrijk dat duidelijke afbeeldingen ter publicatie worden aangeboden en zo nodig meerdere aanzichten als dat voor een duidelijke weergave nodig is. Een beschrijving van het model kan tot een effectievere bescherming bijdragen.

Meervoudige depots
Verscheidene modellen (tot maximaal 50 stuks) kunnen in één depot worden beschermd, ook als zij geen onderlinge samenhang hebben. Zij kunnen in afzonderlijke depots worden overgedragen en desgewenst kan zelfs één model t.z.t. worden vernieuwd.

Auteursrecht
Als de ontwerper toestemming geeft tot het modellendepot, draagt hij zijn eventueel in het voortbrengsel belichaamde auteursrecht - behoudens tegenbeding - automatisch over. Het is soms raadzaam van de ontwerper te bedingen, dat hij het gehele auteursrecht overdraagt (dat kan alleen bij akte). Het modelrecht kan naast het auteursrecht bestaan, maar het auteursrecht vervalt met het modellendepot, tenzij in het laatste jaar van de inschrijving of binnen 3 maanden na de doorhaling op grond van een rechterlijk bevel, een speciale verklaring wordt ingediend, waarin het auteursrecht wordt voorbehouden.

Duur
De looptijd van een Benelux modelinschrijving is 5 jaar vanaf de depotdatum. Gedurende de laatste 12 maanden van de looptijd en de 6 maanden na afloop daarvan kan vernieuwing voor 5 jaar worden verzocht, in totaal voor een duur van 25 jaar.

Gebruik
Gebruik is voor het instandhouden van de inschrijving niet nodig. Om deze reden verdient soms een modellendepot de voorkeur boven een merkendepot.

Oppositie
Gedwongen doorhaling is slechts mogelijk op basis van een rechterlijk bevel. Het depot kan ook door de ware eigenaar in rechte worden opgeëist.

Bescherming buitenland
Op basis van een aanvrage in de Benelux kan het model in veel landen aangevraagd worden met behoud van de prioriteit van de Benelux aanvrage. Hierbij dient bedacht te worden, dat in veel landen het recht op het model slechts door inschrijving wordt verkregen en geldige inschrijving alleen mogelijk is voor nieuwe modellen. Die nieuwheid wordt reeds aangetast door het Benelux depot, behalve indien binnen 6 maanden op de voorrang van het Benelux depot een beroep is gedaan.

Geheime depots
Desgewenst kan de publicatie van het modellendepot tot maximaal 12 maanden worden opgeschort. Dit om bijv. uitlokken van inbreuk door die publicatie te voorkomen. Nadeel is, dat schadevergoeding wegens inbreuk pas voor inbreuken gepleegd ná de publicatie geëist kan worden.

 
 
Webdesign: Studio Reload