Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Modellen algemeen

Algemeen
Er bestaan gedurende drie jaar ongedeponeerde gemeenschapsmodelrechten in Europa. Wenst men langer zijn rechten te beschermen dan is een depot noodzakelijk. Het is – afgezien van het ongedeponeerde gemeenschapsmodel - meestal niet mogelijk het gebruik van een model door derden tegen te gaan, indien men niet beschikt over een depot van dat betreffende model. De wet beoogt vooral de bescherming van industriële ontwerpen, maar sluit technisch bepaalde vormen uit. Die laatste zijn slechts in een beperkt aantal landen als zodanig beschermbaar.

Tekening of model
Als tekening of model kan worden beschermd het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft. Met "tekening" wordt bedoeld, wat in het Frans "dessin" heet, bijvoorbeeld het patroon aangebracht op weefsels of behang. Het "model" moet de gebruiksfunctie tonen. Een afbeelding van het decoratieve element is dus niet voldoende. Vormen of tekeningen (dessins), die zowel merk als model kunnen zijn, kunnen in beginsel slechts geldig als model worden gedeponeerd, zolang zij niet gebruikt zijn. Reeds in gebruik zijnde vormen of tekeningen kunnen steeds geldig als merk worden ingeschreven (als zij ook overigens daarvoor gekwalificeerd zijn).

Nieuwheid
Een modellendepot is slechts dan geldig, indien het in de ervoor in aanmerking komende kringen gedurende 50 jaar voorafgaande aan het depot niet bekend was. Derhalve kan met het depot niet worden gewacht tot het model een commercieel succes blijkt: de nieuwheidseis maakt het in beginsel nodig, modellen te deponeren vóór zij in de openbaarheid treden.

Onderzoek
Voorafgaand aan ieder depot dient een onderzoek te worden ingesteld naar de wenselijkheid om een modellendepot te verrichten of te vertrouwen op het automatisme van de auteurswet of genoegen te nemen met slechts 3 jaar bescherming, danwel te vertrouwen op een depot van een vorm- of beeldmerk. Voor een modellendepot is de nieuwheid vereist.

Model
Veel vormmerken zijn tevens model. Bij een vormmerk dient men zich steeds af te vragen of er ook redenen zijn om het voorwerp ook als model te deponeren. Bij merken is er altijd een directe band met waren en/of diensten. Bij modellen ontbreekt die, waardoor een zeer breed spectrum aan bescherming kan worden verkregen. Het modellendepot kan verschillende kanten van het model tonen en dat is geboden als die verschillend zijn. Een merkdepot toont slechts één aanzicht van het vormmerk. Voor merken moet men zich dan met een omschrijving behelpen.

 
 
Webdesign: Studio Reload