Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Merken Internationaal

Overeenkomst van Madrid
Dit verdrag opent voor onderdanen en ingezetenen van de landen die lid zijn van de overeekomst de mogelijkheid een merk, dat zij in eigen land reeds ingeschreven hebben, door middel van een zogenaamde internationale registratie ook in te schrijven in de andere Overeenkomstlanden. Dit betekent een aanzienlijke kostenbesparing. De uit deze inschrijving voortvloeiende rechten zijn in principe gelijk aan de rechten die aan nationale inschrijvingen worden ontleend.

Protocol van Madrid
Naast de Overeenkomst van Madrid is er het Protocol van Madrid, omdat sommige landen andere eisen stelden waaronder het zelf kunnen vaststellen van de taksen die vaak hoger liggen dan de standaardtaksen.

Landen

De landen die lid zijn van de Overeenkomst en het Protocol van Madrid zijn zeer uiteenlopend. Het varieert van landen in Europa, tot diverse landen in Azië, Afrika, Zuid-Amerika, de Verenigde Staten en Canada. Een overzicht van de huidige landenlijst sturen wij u op verzoek graag toe.

Afwijzing

De verleende bescherming wordt bepaald door de nationale wet van de desbetreffende lidstaat. De internationale registratie kan dus per land na inschrijving nog worden geweigerd. Vaak laat zo'n weigering zich weer opheffen, wat echter wel extra kosten met zich meebrengt.

Basisinschrijving
De eerste 5 jaar van zijn bestaan is de internationale registratie afhankelijk van zijn nationale basisinschrijving. Aldus kan het in zijn geheel worden getroffen door een doorhaling van de basisinschrijving. Na afloop van de termijn van 5 jaar kan het slechts per land worden aangevallen.

Prioriteit
Wordt de internationale registratie verricht binnen zes maanden na de datum van het basisdepot, dan krijgt de internationale registratie automatisch de voorrang van dat basisdepot (wordt dus geacht te zijn verricht op de datum van dat basisdepot).

Oppositie
In een aantal landen bestaat de mogelijkheid bezwaar te maken tegen nieuwe depots d.m.v. een administratieve oppositieprocedure voor de nationale administratie. Dat dienen binnen een bepaalde termijn (meestal drie maanden) na de publicatie van het te bestrijden depot te worden ingediend.

Duur
De looptijd van een internationale registratie is 10 jaar, verlengbaar voor gelijke perioden. Tot 6 maanden na de vervaldatum kan alsnog vernieuwing plaatsvinden, maar dan tegen betaling van extra taksen.

Gebruik
De meeste landen eisen normaal gebruik van het merk door de eigenaar of een licentienemer. Niet-gebruik in die landen gedurende een bepaalde periode (in de meeste landen 5 jaar) levert dan verval van merkrechten op en maakt de registratie vatbaar voor vervallenverklaring. Aangezien de merkeigenaar verplicht kan worden gebruik te bewijzen, dienen voor elk land stukken bewaard te worden waaruit dat gebruik kan blijken (facturen, verpakkingen, folders, advertenties etc.).

Uitbreiding
Een internationale inschrijving kan altijd met één of meer landen worden uitgebreid. Aldus kan de inschrijving aan groeiende behoeften worden aangepast.

Behoud senioriteit
Indien een internationale registratie wordt verricht voor een land, waar reeds een nationale inschrijving van het identieke merk voor identieke waren / diensten ten name van dezelfde rechthebbende bestaat, kunnen de oudere rechten van deze nationale inschrijving in de internationale registratie worden "ingebouwd", waarna de nationale inschrijving kan vervallen en de kosten voor vernieuwing daarvan kunnen worden bespaard. Het is raadzaam de senioriteit nadrukkelijk in de registers te laten aantekenen.

Classificatie
Voor internationale registraties is de zogenaamde internationale classificatie van Nice van toepassing.

 
 
Webdesign: Studio Reload