Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Merken Internationaal

Overeenkomst van Madrid
Dit verdrag opent voor onderdanen en ingezetenen van de daarbij partij zijnde landen de mogelijkheid een merk, dat zij in eigen land reeds ingeschreven hebben, door middel van een zogenaamde internationale registratie ook ter inschrijving aan te bieden naar keuze in alle of een deel van de andere Overeenkomstlanden. Dit betekent een aanzienlijke kostenbesparing. De uit deze inschrijving voortvloeiende rechten zijn in principe gelijk aan de rechten, die aan nationale inschrijvingen worden ontleend.

Protocol van Madrid
Naast de Overeenkomst van Madrid is er nu het Protocol van Madrid. De Overeenkomst vraagt per land eenzelfde (lage) takse en draagt daar een deel van af aan de aangezochte staat.
Sommige landen vonden dat onverteerbaar en zijn daarom toegetreden tot het Protocol van Madrid, zodat zij de taksen zelf kunnen vaststellen die veel hoger liggen en die aansluiten op die welke voor nationale depots gevraagd worden, niettemin is het altijd nog goedkoper.

Landen die lid zijn van de Overeenkomst van Madrid en het Protocol

 

Albanië

Algerije

Antigua & Barbuda

Armenië

Australië

Azerbeidzjan

Bahrein

Bhutan

Bosnië-Herzegovina

Botswana

Bulgarije

Cambodja

Caribisch Nederland

China

Colombia

Cuba

Curaçao

Cyprus

Denemarken

Duitsland

Egypte

Estland

Europese Unie

Filippijnen

Finland

Frankrijk

Georgië

Ghana

Griekenland

Hongarije

Ierland

India

Iran

Israël

Italië

Japan

Kazachstan

Kenya

Kirgizië

Noord-Korea

Zuid-Korea

Kroatië

Lesotho

Letland

Liberia

Liechtenstein

Litouwen

Macedonië

Madagascar

Marokko

Mexico

Moldavië

Monaco

Mongolië

Montenegro

Mozambique

Namibië

Nieuw-Zeeland

Noorwegen

OAPI

Oekraïne

Oezbekistan

Oman

Oostenrijk

Polen

Portugal

Roemenië

Rusland

Rwanda

San Marino

Sao Tome & Principe

Servië

Sierra Leone

Singapore

Slovenië

Slowakije

Soedan

Spanje

St. Maarten

Swaziland

Syrië

Tadjikistan

Tsjechië

Tunesië

Turkmenistan

Turkije

Ver. Koninkrijk

Ver. Staten

Vietnam

Wit-Rusland

IJsland

Zambia

Zimbabwe

Zweden

Zwitserland

 

Afwijzing

De verleende bescherming wordt bepaald door de nationale wet van de desbetreffende lidstaat. De internationale inschrijving kan dus per land worden geweigerd. Vaak laat zo'n weigering zich weer opheffen, waardoor echter wel extra kosten ontstaan.

Basisinschrijving
De eerste 5 jaar van zijn bestaan is de internationale registratie afhankelijk van zijn nationale basisinschrijving. Aldus kan het in zijn geheel worden getroffen door een doorhaling van de basisinschrijving. Na afloop van de termijn van 5 jaar kan het slechts landsgewijs worden aangevallen.

Prioriteit
Wordt de internationale registratie verricht binnen zes maanden na de datum van het basisdepot, dan krijgt de internationale registratie automatisch de voorrang van dat basisdepot (wordt dus geacht te zijn verricht op de datum van dat basisdepot).

Oppositie
In enkele landen die door een internationale registratie bestreken kunnen worden, bestaat de mogelijkheid bezwaar te maken tegen nieuwe depots d.m.v. een administratieve oppositieprocedure voor de nationale administratie. Dergelijke relatief goedkope procedures zijn o.a. mogelijk in de Benelux, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Portugal. Zij dienen binnen een bepaalde termijn (meestal drie maanden) na de publicatie van het te bestrijden depot te worden ingediend, bij gebreke waarvan nog slechts een beroep op de gewone rechter open staat. In de niet onaanzienlijke kosten die een gewone procedure met zich brengt, vindt ook het belang van merkenbewaking zijn oorsprong.

Duur
De looptijd van een internationale registratie is 10 jaar, verlengbaar voor gelijke perioden gedurende het laatste jaar van de looptijd. Tot 6 maanden na de vervaldatum kan alsnog vernieuwing plaatsvinden, maar dan tegen betaling van extra taksen.

Gebruik
De meeste landen eisen normaal gebruik van het merk door de ingeschreven rechthebbende of een licentienemer. Niet-gebruik in die landen gedurende een bepaalde periode (in de meeste landen 5 jaar) levert dan veelal onherstelbaar verval van merkrechten op en maakt deze vatbaar voor vervallenverklaring. Aangezien de merkhouder verplicht kan worden gebruik te bewijzen, dienen voor elk land stukken bewaard te worden waaruit dat gebruik kan blijken (facturen, verpakkingen, folders, advertenties etc.).

Uitbreiding
Een inschrijving die verricht is voor een deel van de landen kan altijd met meer landen worden uitgebreid. Aldus kan de inschrijving aan groeiende behoeften worden aangepast.

Behoud senioriteit
Indien een internationale registratie wordt verricht voor een land, waar reeds een nationale inschrijving van het identieke merk ten name van dezelfde rechthebbende bestaat, kunnen de oudere rechten van deze nationale inschrijving in de internationale registratie worden "ingebouwd", waarna de nationale inschrijving kan vervallen en de kosten voor vernieuwing daarvan kunnen worden bespaard. Het is raadzaam de senioriteit nadrukkelijk in de registers te laten aantekenen.

Classificatie
Voor internationale registraties is de zogenaamde internationale classificatie van Nice van toepassing.

 
 
Webdesign: Studio Reload