Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Auteursrecht en Slagzinnen

Auteursrecht
Het auteursrecht is meestal ruimer dan het merk- of modelrecht. Het merkrecht is in beginsel beperkt tot waren waarvoor het merk staat ingeschreven en wordt gebruikt. Het auteursrecht daarentegen kan worden uitgeoefend tegen iedere verveelvoudiging van het auteursrechtelijk beschermde object.

Met het oog op de grote beschermingsomvang van het auteursrecht is het, indien op een beeld- of vormmerk of een model auteursrecht kan bestaan, van het grootste belang, dat de merk- of modelhouder ook bij akte (dat is een vormvereiste) zich het auteursrecht laat overdragen.

Als een ontwerper toestemming geeft tot een modellendepot, draagt hij zijn auteursrecht dat in het model tot uitdrukking komt, - behoudens tegenbeding - automatisch over. Dat kan een reden zijn de auteur om schriftelijke toestemming te vragen zijn naam bij het model te noemen, omdat aldus het auteursrecht overgaat.

Slagzinnen
Slagzinnen kunnen worden ingeschreven in het private slagzinnenregister van het Genootschap voor Reclame. Ook de rechter pleegt aan zulke inschrijvingen waarde toe te kennen. Om een eventueel misbruik door derden te voorkomen is bescherming van uw slagzin noodzakelijk.

Wij helpen u graag bij onderzoek en registratie van uw slagzin.

 
 
Webdesign: Studio Reload